Woudenberg Sportief | Sportmarkt | Obstacle-run | Sportverkiezingen

Tweede editie Woudenberg Sportief op 17 juni

De eerste editie van Woudenberg Sportief vroeg met 1.300 bezoekers en de vele positieve reacties van de verenigingen om een vervolg. Op 17 juni vindt dan ook de tweede verbeterde editie plaats op de parkeerplaats bij ‘de Camp’ met opnieuw een sportmarkt en sportverkiezingen.

Initiatiefnemers Hans Koster, Jolanda van Baaren en Arno van Dijk vertellen enthousiast over deze tweede editie. De sportmarkt blijft een belangrijk onderdeel van het programma en is van 14.00 tot 17.00 uur. Hier kunnen de verenigingen zich aan Woudenberg presenteren. Niet alleen aan de jeugd, maar aan alle leeftijdsklassen. Het wordt  allemaal veel dynamischer volgens Jolanda. ,,Vorig jaar was het te statisch. Het leek veel meer op een beurs. Dit jaar hebben wij als organisatie de verenigingen uitgedaagd en dat heeft gewerkt. De parkeerplaats van ‘de Camp’ is nu een compleet sportveld en de 20 deelnemende verenigingen komen met allemaal leuke actieve  initiatieven waar aan kan worden deelgenomen.”

TRIATLON

Zo organiseren de step- en schaatsvereniging een triatlon met steppen, skeeleren en hardlopen over de naastgelegen Gemeentewerf. Gaan de jeugdbrandweer en de EHBO samen een activiteit organiseren. Komt de voetbalvereniging met dantevoetbal en heeft de squashvereniging Nederlandse topspelers uitgenodigd om een demonstratie te geven. Arno: ,,Leuk om te noemen is dat er rond 15.00 uur een ouderen sportuurtje is. Er zijn veel verenigingen die specifiek voor deze doelgroep activiteiten organiseren, zoals tafeltennis, volleybal, badminton, gymnastiek en alle activiteiten vanuit de SWO.”

SPORTPRESTATIE EN -VRIJWILLIGER 

Om de sportverkiezing aantrekkelijk te houden wordt er dit jaar voor een iets andere opzet gekozen. De beste sportprestatie en de sportvrijwilliger van het jaar staan centraal. Verenigingen kregen de kans om een voordracht te doen voor beide categoriën. Per categorie zijn er acht aanmeldingen gedaan. ,,Sommige verenigingen, zoals de korfbalvereniging, wilden geen vrijwilliger voordragen om niemand te kort te doen. De vereniging gaf aan heel veel actieve vrijwilligers te hebben en juist daar trots op te zijn”, vertelt Arno. Om alle sporten een gelijke kans te geven wordt er dit jaar ook anders gestemd. Jolanda: ,,De voetbalvereniging heeft bijvoorbeeld veel meer leden dan de stepvereniging en maakt dan sneller kans op de titel. Daarom stemmen wij dit jaar volgens het principe van het Songfestival. De 20 deelnemende verenigingen mogen hun stem uitbrengen. Daarnaast wordt de overige 50 procent bepaald aan de hand van de stemmen van Woudenbergers. Vanaf 16 mei kan er gestemd worden via www.woudenbergsportief.nl.

ZESKAMP

Nieuw dit jaar is de Zeskamp met onder andere storm- en klimbanen, een zwembad met een balk, een hobbelpaardenrace en autotrekwedstrijden. Van 14.30 tot 17.00 uur strijden de jeugdteams (13+) tegen elkaar. In totaal kunnen er 20 teams deelnemen van 5 tot maximaal 8 leden. Nog enkele teams kunnen zich opgeven voor deze leeftijdsklasse. Voor de leeftijdscategorie 18+ is aansluitend van 17.30 tot 20.00 uur een zeskamp. Jolanda: ,,Wij hebben nog enkele plaatsen over. Dus maak met je straat, bedrijf, familie of sportclub een team, verzin een leuke naam en geef je op. Je gaat dan de sportieve strijd aan tegen teams vanuit de plaatselijke politiek, de gemeente, de brandweer en sportverenigingen. Voor de jeugd Zeskamp heeft de Sportieve Naschoolse Opvang (SNO) toegezegd de begeleiding te verzorgen bij de zeskamp onderdelen. Voor de 18+ categorie wil het SNO-team zelf meedoen en is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers.

De sportquiz komt dit jaar te vervallen. ,,Het feest was buiten zo gezellig dat het jammer was om naar binnen te gaan voor de quiz. Daarom vieren we de derde helft met z’n allen gezellig buiten op het horecaplein”, legt Jolanda enthousiast uit. Ook Valleiradio is weer aanwezig voor de muziek. Door de uitbreiding met de zeskamp is het parkeerterrein geheel autovrij, alleen voor invaliden wordt er parkeergelegenheid vrijgehouden. Anderen worden gevraagd om met de fiets te komen of  te parkeren bij de tennisvereniging.

VOEDSELBANK

Met Woudenberg Sportief wil de organisatie ook haar steentje bijdragen aan een goed doel in Woudenberg. Arno: ,,Wij willen ieder jaar kiezen voor een ander goed doel. Dit jaar kiezen wij voor de voedselbank. Helaas is de inzet van de voedselbank steeds vaker nodig . In Woudenberg zijn er 32 gezinnen, die hier gebruik van maken.” Trots voegt hij toe dat ook in de komende jaren de organisatie van Woudenberg Sportief mogelijk zal zijn, door de toegezegde sponsoring van hoofdsponsor Woudenberg Vastgoed.